Teton Valley

“Teton Valley”
Oil 9″ x 12″

Back to gallery